איריס שביט: קורס הוראה מותאמת לגננות

איריס שביט: קורס הוראה מותאמת לגננות

בשנים האחרונות הולכת וגדלה המודעות לשיטות למידה ובכלל זה הכרה בצרכיהם הייחודיים של לקויי למידה. לקות למידה הנה קושי ברכישת מיומנויות  למידה בסיסיות, על רקע נוירולוגי. אין הכוונה לקשיי למידה הנובעים מפיגור שכלי, פיגור סביבתי או מבעיות רגשיות מכבידות.

להערכת המומחים כ-10% מכלל האוכלוסייה מתמודדים עם לקות למידה כלשהי. ילדים ובוגרים אלה יכולים ללמוד ולהשתלב במסגרת החינוך הרגיל, תוך קבלת סיוע מתאים. כ-2% מהם זקוקים למסגרת החינוך המיוחד.

ליקויי למידה עשויים להתגלות כבר בראשית הלימודים וסימנים המעידים על לקות למידה עשויים לעלות אף בגיל הרך. ראוי להדגיש כי קשייהם של מקצת התלמידים לקויי הלמידה אינם מתגלים אלא בהגיעם לבית הספר התיכון או לאוניברסיטה. תלמידים לקויי למידה שהצליחו להתמודד עם הלמידה בבית הספר על אף ליקויי הלמידה עלולים להיתקל בקשיים עם עליית המורכבות של הדרישות הלימודיות, העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה. מסיבה זאת ליקויי הלמידה יכולים להתגלות בשלבים שונים.
טיפול בהתמודדות עם לקויי למידה כרוך בראש ובראשונה בהכרת סוגי הלקויות, מאפייניהם וחשיפה לאסטרטגיות למידה המותאמות לצרכי התלמיד.

איריס שביט, מאבחנת דידקטית, מעבירה קורס לגננות שמטרותיו הן הכרת המושג לקות למידה והבחנה בין לקויות למידה וקשיי למידה. לחשוף את הגננת לשיטות הוראה שונות המותאמות לתלמידים בעלי לקויות למידה.רכישת כלים מקצועיים לבדיקת דפוסי למידת התלמיד.להכיר אסטרטגיות למידה ייחודיות לכל תחום דעת. בניית דרכים לפיתוח לימוד עצמאי באופן הדרגתי.

כתיבת תגובה