איריס שביט השתלמות למורים- “מתלות לעצמאות בלמידה”

איריס שביט השתלמות למורים- “מתלות לעצמאות בלמידה”

איריס שביט, מאבחנת דידקטית ומעבירה קורסים והשתלמויות למורים, פותחת קורס אסטרטגיות למורים בנושא מתלות לעצמאות בלמידה.

איריס כותבת: “בשנים האחרונות הולכת וגדלה המודעות לצורך בהשכלה בכלל ולתהליכי למידה בפרט. אוכלוסיות רבות בעולם מכירות בחשיבותה של הלמידה ומכאן גם בהכרת הקשיים הכרוכים בתהליך זה. אנו עדים לתופעה כללית של עלייה בהיקף הלומדים בישראל. בשני העשורים האחרונים חלה התפתחות דרמטית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל עד כדי הכפלת מספר הסטודנטים הלומדים בה.

מרות התפתחות זאת, מצומצמים המחקרים העוסקים ומסבירים את הלמידה על כלל תהליכיה, גווניה והיבטיה. אנו נמצאים בעידן טכנולוגי שבו הקריטריונים ללמידה, דרכי הלמידה והערכתה עוברים שינוי מן הקצה אל הקצה. למידה כיום אינה ממוקדת עוד במובן הצר של העברת ידע ממורה ללומד, האדם חשוף לאינסוף ידע, והוא אמור לעבדו באופן עצמאי ולאחסן אותו בסכמות החשיבה שלו. פיתוח זה של הלומד העצמאי, מהווה בסיס לתפיסתי את המושג למידה במשמעותה העמוקה. “


עצמאות התלמיד בתהליך הלמידה תוגדר כיעד להשתלמות הכרוכה בהקניית אסטרטגיות למורה ולתלמיד לשיפור יכולותיו העצמאיות בכלל והלימודיות בפרט.

אסטרטגיות אלו ישבחו את מיומנות הלומד ואת כושרו להתמודד עם בעיות ספציפיות הנחשפות בדרכו.
ההשתלמות מתמקדת בתהליך הדדי של מורה ותלמיד.

הלמידה אינה המטרה כי אם האמצעי מבין אמצעים רבים המובילים את הלומד ללמידה מיטבית משמעותית ועצמאית.

כתיבת תגובה